Bilete av Siri Helle.

Siri Helle

Siri Helle (f. 1982) gav tidlegare i år ut boka «Med berre nevane: eit forsvar for praktisk arbeid». Helle er utdanna agronom i økologisk landbruk frå Sogn jord- og hagebruksskule, og arbeider tidvis som skribent og journalist, snikkarassistent og geitebudeie.