Tilsette

Kristian W. Rantala

dagleg leiar

Solveig Prestegard

museums- og festivalsekretær