Litteraturdagane 2021

Fredag 27. august på Edland samfunnshus

Programleiar: Stein Versto (diktar)

11.00–12.00 Lunsj og velkomst

12.00–12.45 Ingvild Nordstoga spelar. Trude Marstein og Helga Flatland les.

13.00–13.45 Litterær samtale med Helga Flatland og Trude Marstein. Samtaleleiar Margit Ims (USN)

14.00–14.20 Vindmøllekampen med Anders Totland.

14.20–15.00 Kraftig journalistikk – Med Tone Sofie Aglen (VG), og Anders Totland.  Samtaleleiar Olav Øyehaug Opsvik (Nynorsk kultursentrum)

Fredag 27. august på utescene ved Vinjesenteret – Offisiell opning

Programleiar: Helene Solheim (journalist, NRK P3)

18.00–19.00 Opning av Vinjesenteret – Tone Sofie Aglen (VG), Helga Flatland med fleire

21.00–22.30 Odd Nordstoga med band

Høve til å kjøpe varm mat og kald drikke, samt kaffi.

Laurdag 28. august på Edland samfunnshus

Programleiar: Erlend Kaasa (diktar)

10.30–11.00 Tarjei Vesaas debutantpris – Samtale med årets vinnar Karoline Brændjord. Samtaleleiar Marius Emanuelsen (Nansenskolen)

11.15–12.00 Vesaas og verda – Om omsetting av Tarjei Vesaas til tysk, fransk, spansk og japansk. Samtaleleiar Oliver Møystad (Norla).

12.00–13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 Halldis Moren Vesaas-foredrag med Ørnulf Juvkam Dyve frå bandet Staut. Song av Silje Brekke Veltun.

14.15 – 15.00 Språk i musikk med Eivind Øygarden (Ivan Ave) og Runar Gudnason (Side Brok)Samtaleleiar Marius Emanuelsen (Nansenskolen)

15.15 – 16.15 Utdeling av Storegutprisen

Laurdag 28. august på utescene ved Vinjesenteret

Programleiar: Symre Taugbøl Bang (journalist, VTB)

19.00 – 19.45 Samtale med Brit Bildøen, Marie Tveiten og Kristin Tveiten

20.00–21.00 The Northern Belle

21.30–22.45 Stein Torleif Bjella

Høve til å kjøpe varm mat og kald drikke, samt kaffi.

Sundag 29. august

Vinje kyrkje

11.00–12.00 Festivalgudsteneste

Edland samfunnshus

Programleiar: Astrid Versto (journalist)

12.00–13.00 Kringle og kaffe

13.00–13.45 Frå Vinje og Blix til Fyrebilsbibelen. Ei soge om korleis nynorsken vart vaksen – Føredrag av Per Halse

14.00–14.45 Avslutningskonsert med Ottar Kaasa

*Føredraget med Jon Severud gjeng diverre ut grunna sjukdom.

Med atterhald om endringar.

Grunna uvissa rundt Covid-19 og restriksjonar blir det lagt ut eit avgrensa antal billettar i fyrste omgang. For å få plass til fleire til opningsprogrammet blir det utescene og dermed fleire billettar til arrangementa ute.