Litteraturdagane 2021

Fredag 27. august på Edland samfunnshus

11.00–12.00 Lunsj og velkomst

12.00–12.45 Norsk litteratur i dagHeidi Marie Kriznik fortel. Trude Marstein og Helga Flatland les

13.00–13.45 Reint litterært – Litterær samtale med Helga Flatland og Trude Marstein

14.00–15.00 Kraft og krefter i norsk journalistikk – Med Tone Sofie Aglen (VG) og Agnes Ravatn

Fredag 27. august på utescene ved Vinjesenteret – Offisiell opning

18.00–19.00 Opning av Vinjesenteret – Agnes Ravatn, Tone Sofie Aglen (VG), Helga Flatland med fleire

21.00–22.30 Odd Nordstoga med band.

Laurdag 28. august på Edland samfunnshus

10.30–11.00 Tarjei Vesaas debutantpris – Samtale med årets vinnar Karoline Brændjord

11.15–12.00 Vesaas og verda – Om omsetting av Tarjei Vesaas til tysk, fransk og japansk.

12.00–13.00 Lunsj

13.00–13.45 Reint Litterært – Samtaler med Brit Bildøen, Marie Tveiten og Kristin Tveiten

14.00–15.00 Halldis Moren Vesaas-foredraget

15.00–15.45 Utdeling av Storegutprisen

Laurdag 28. august på utescene ved Vinjesenteret

19.00–19.45 Munnrapp – Samtale om språk i rap og hiphop

20.00–21.30 The Northern Belle

22.00–23.30 Stein Torleif Bjella

Sundag 29. august

Vinje kyrkje

11.00–12.00 Festivalgudsteneste

Edland samfunnshus

12.00–13.00 Kaffi og kakur

13.00–14.00 Europearen Vinje – Foredrag av A.O. Vinje-vitaren Jon Severud

14.00–15.00 Avslutningskonsert

Med atterhald om endringar.

Grunna uvissa rundt Covid-19 og restriksjonar blir det lagt ut eit avgrensa antal billettar i fyrste omgang. For å få plass til fleire til opningsprogrammet blir det utescene og dermed fleire billettar til arrangementa ute.