Litteraturdagane i Vinje

Dei fyrste Litteraturdagane blei arrangert i oktober 2001, etter initiativ frå bygdefolk i Edland med Ragnvald Christenson i spissen. Litteraturdagane var då eit samarbeidstiltak mellom Sullamrei Historielag, Haukeli Husflidslag, Vinje Mållag, Telemark Mållag, Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune. Festivalen fekk etterkvart eit eige styre og mange dugndastimar har blitt lagt ned.

Utdeling av Storegutprisen blei ein del av festivalen i 2002, dette også etter initiativ frå Christenson. Prisen blir delt ut til den som på ein positiv måte nyttar eit levande og ledig nynorsk i det offentlege rom.

I 2017 blei det gjort avtale mellom medlemslaget i Litteraturdagane og Nynorsk kultursentrum om at Nynorsk kultursentrum og Vinjesenteret skulle overta og vidareutvikle Litteraturdagane i samarbeid med medlemslaget.

Litteraturdagane er slik dei starta ein liten festival med fokus på litteratur med innslag av annan kultur og enkel, lokal matservering. Festivalen har tradisjonelt vore på ulike arenaer i kommunen, dette vil ein freiste å fortsetje med, men med det nye Vinjesenteret på plass og Nynorsk kultursentrum som arrangør er det naturleg at festivalen moglegvis vil finne ei litt annleis form, samtidig som me ynskjer å halde på det intime og lokale.