Presse

Pressekort til Litteraturdagane

Med pressekort kjem du fritt inn på alle arrangement. Enkelte arrangementsstader har avgrensa plass, difor bør også presse reservere plass til arrangementa. Ta kontakt med festivalsekretær for akkreditering og pressekort til Litteraturdagane i Vinje.