Vinje-bibliografien
Foto: Utsnitt frå teikning av Finn Graff

Vinje-bibliografien

Dette tillegget følgjer strukturen i Vinje-bibliografien frå 2017. Alt i alt er 91 innførslar komne slik, og ein går ut. Dermed inneheld bibliografien 4449 innførslar.

Ti av dei nye innførslane gjeld publiserte tekstar av A.O. Vinje i Drammens Tidende – tre Christiania-korrespondansar og sju andre stykke. 78 innførslar er tekstar om A.O. Vinje, medrekna 5 dikt. Også eitt nytt radioprogram er spora opp.

Les heile teksten her