Opningstale Litteraturdagane i Vinje 2019
Foto: Ilja Hendel

Opningstale Litteraturdagane i Vinje 2019

Årets opningstale av direktør for Kulturrådet Kristin Danielsen.

Åpningstale til Litteraturdagane i Vinje

Både litteratur og journalistikk handler om språk, noe som har vært helt sentralt for Kulturrådet og for Litteraturdagene i Vinje siden starten. Faktisk var det hele utgangspunktet for at Kulturrådet kom til.

I 1931 var nesten 70% av de skjønnlitterære utgivelsene i Norge skrevet av norske forfattere, og i 1961 var tallet sunket til 30%, altså mer enn en halvering på ganske kort tid. Den norske skjønnlitteraturen var i fritt fall. Det innebar stor risiko for forlagene å gi ut bøker på norsk, det folk ville ha var oversatte bestselgere fra England og USA.

Framsynte kulturpolitikere tok en råsjans, og innførte en avgift på magasiner under mottoet «den tarvelige litteraturen skal finansiere den høyverdige» - noe som nok ikke hadde fungert i dag - og dette ble starten på innkjøpsordningen for litteratur. Kulturrådet var et faktum.

Mer enn femti år senere ser vi at dette var en svært god idé. Vi har et finmasket nett av ordninger som gjør det mulig å bygge forfatterskap på vårt eget språk. Og det er helt nødvendig. For et språk må eksperimenteres med for å leve og for å utvikle seg. Særlig i et lite språkområde som Norge, som på tross av størrelse har to offisielle språk, to sidestilte målformer og ikke minst et uendelig hav av dialekter som vi er stolte av!

Vi bryr oss om språket vårt. For det er jo vår identitet. Og derfor er jeg så glad for at litteraturen har noe bedre levekår i dag enn i 1960, og at det er kommet gode litteraturfestivaler som sikrer samtaler om litteraturen og språket – og journalistikken.

Om å redde liv

Litteraturdagene i Vinje har et så spennende festivalprogram i år. Jeg skulle gjerne hatt med meg diskusjonen lørdag om hvordan litteratur kan endre liv. For den har i aller høyeste grad endret mitt.

Jeg har vokst opp i en liten by, Arendal, som de aller fleste kjenner som sørlandsidyll. Det er riktig, den er vakker – om sommeren. Men prøv å stå i Pollen en sen dag i November med kaldt regn og havtåke og vente på snøen du vet aldri kommer. Da får du en akutt utferdstrang!

Dette var Arendal på 80-tallet, en liten by langt unna verdens metropoler i en tid det kostet en halv månedslønn å sette seg på et fly.

Heldig var jeg som hadde en mor som var bibliotekar. «Du får lære deg å reise gjennom bøkene», sa hun. Og det gjorde jeg.

Jeg dro land og strand rundt, møtte mange interessante mennesker og fikk testet ut andre personligheter enn min egen. Det er som Siri Hustvedt sier så fint, «Litteraturen gir meg muligheten til å være den andre». Litteraturen var og er min trofaste venn.

Dette fikk jeg bruk for mange år senere da jeg ble biblioteksjef for Deichman i Oslo. Dette var i 2014 og mange mente at bibliotekene tilhørte historiens skraphaug nå som vi alle har all kunnskap i lomma.

Deichman skulle lage ny strategi, og jeg spurte alle ansatte - hvorfor trenger vi bibliotek?

Svaret ble bibliotek inspirerer, peker på sammenhenger og endrer liv. Selvsagt gjennom litteraturen.

Da vi skrev dette kjente vi litt på en ullen følelse av å være svulstige, eller leke Ona fyr og sette hårete mål. Men så var det jo bare det at vi så dette skje, hver dag, i biblioteket. At et møte med litteraturen ga et nytt blikk på verden, den åpnet noen nye luker i hjernen på folk. Den ga et rom for refleksjon.

I våres leste jeg nesten den samme setningen i boka «Kunsten og livet» av redaktør og kritiker Kjetil Røed – hvor han sier Kunsten er ikke viktig. Det er effekten den kan ha på å gi retning til et liv som er

så avgjørende. Så dette kjente jeg godt igjen da jeg så programmet, og heldige er dere som skal på denne samtalen om litteratur og språk som en essens i et liv.

Om Vinje som språksentrum

Og om vi skal snakke om språk, må vi snakke om Vinje. For dette stedet har lang historie som et sentrum for språk i Norge. Fra Myllarguten og Aasmund Olavsson Vinje, via Sondre Bratland og Tarjei og Haldis Moren Vesaas, til Odd og Aasmund Nordstoga – og lista er så lang at jeg kunne fortsatt oppramsingen i hele dag.

Det kan selvfølgelig hende det er noe med luften eller jordsmonnet her. Men først og fremst viser det nok hvor viktig det er å omgi seg med kunst, enten kunsten tar form av godt språk, vakker musikk eller annet.

Og Vinje er – som Arendal – et lite sted langt fra verdens kunstmetropoler. Men kunsten er som vann i en kjellerlekkasje – den finner vei uansett. Og den har hatt spesielt gode vektsvilkår her i Vinje.

Kulturrådets oppdrag er å støtte kunst og kultur over hele landet, og jeg er glad vi har kunnet bidra litt til å sikre at det gode vekstgrunnlaget som er startet her i Vinje får fortsette. For det som kjent slik at vilje og engasjement er bra, men så må det litt midler til, svært få ting skjer av seg selv. Dette er det Kulturrådet jobber med, og dette er også det Vinje-senteret og Nynorsk Kultursentrum jobber med. Jeg er glad for at vi er bidragsytere til Vinje og til den lange linjen med språkglede i dette området. Og jeg er glad for at dere har invitert meg hit for å møte dere.

For Kulturrådet mener at litteraturfestivalene er svært viktige. De gir oss en plass for samtaler om litteraturen.

I 2011 ga tidligere leder for Språkrådet, Sylfest Lomheim, ut boka «Tale er gull». Han skriver

Talen er den avgjerdande reiskapen for mennesket og det mest verdfiulle vi har. Mennesket har plassert seg i eit triangel som består av tale, tekst og teknologi. Aldri før har mennesket stått

i ein slik situasjon mellom langsam biologi og eksplosiv teknologi.

Han spør – tåler vi dette? Eller er den viktige samtalen i ferd med å bli marginalisert?

Det vil tiden vise. Og dette får vi god anledning til å snakke om etterpå i samtalen om kulturjournalistikk og kritikk. For vi må snakke sammen. Sjelden har det vært viktigere enn nå.

Takk til Litteraturdagene i Vinje for at dere skaper en arena for en åpen, offentlig samtale om litteraturen og språket.

Med dette er det en glede å erklære Litteraturdagene i Vinje 2019 for åpnet!

Kristin Danielsen

23.08.2019