Leirfot

er helst nytta i fleirtal, i ordlaget...

(substantiv hankjønn)
er helst nytta i fleirtal, i ordlaget på leirføter, og med tydinga 'som har dårleg grunnlag (og lett kan velta)'. Uttrykket kjem frå ei likning i Bibelen om profeten Daniel (2,31-35), der det blir fortalt om ein kjempestor metallstatue av kong Nebukandnesar, der føtene var leirblanda og derfor lett kunne knusast.