Ledamikk

(eller lea-) er (system av) rørlege ...

(substantiv hankjønn)
(eller lea-) er (system av) rørlege maskindelar, ofte ei improvisert teknisk løysing. Reodor Felgen-konstruksjonane er typisk leamikk. Kanskje av le(d)a- (som i le(d)alaus) og mekanikk. Ordet finst på Austlandet, i Trondheim med næraste omland, og i Alta. Finst det andre stader?