Jamdøger

kan tyda 'døger då natt og dag er like lange'...

(substantiv inkjekjønn)
kan tyda 'døger då natt og dag er like lange', dvs. vår- og haustjamdøger. Den vanlegaste tydinga av ordet i målføra er likevel 'heilt døger (på 24 timar)': "Dei var på sjøen i tre jamdøger." I målføra kan ordet variera nokså mykje i form, t.d. jamdøyer, - døgert, -dyrt osv.