Barnesull

(Dikt, 1911)

Av Johannes Skar

Frå Sætesdal.

Ru ru ruddi
lambi ber'e uddi,
bukkjen ber'e breidt honn,
gaasi ber'e fjøyri.
"Gaas, vi du laane mi fjøyrinn' di?"
"Kari vi du fjuke?"
"Lengst'e nor aa heiann';
der sikkje møyann'
saume gull-øyann'
der sikkje fruvunn'
saume gullhuvunn';
der sikkje kaddann'
saume gullhattann'.
Lillar-aa, Lillar-aa!
der e godt aa gjæte,
der renn'e so mykje væte;
der veks'e vela-tre,
der veks'e bela-tre;
der nor i hola
der verpe svòla,
der gjel'e gaukjen,
der veks'e laukjen.
Der e godt aa liva aa døy
der nor unde Hallands øy."

 

uddi: ulli
vi: vil
mi: meg
Kaddann': kallarne

 


Frå Joletre 1911. Utgjeve av Norskt Barneblad, Oslo 1911. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad