[Lysingar]

Dei som ikkje hev betalt fær ikkje Bladet lenger en Maanaden ut.
           
 
Lysingar.
           
 
Red River Dalen
er kjend for aa hava den grøderikaste Jordi i heile Amerika, so dei som søker seg Land burde slaa seg ned der. Der heve alt teket til med skandinaviske Nybygder, som trivast vel og hev god Framgang. Der er enno mykjet utifraa godt Land, som ventar paa, at nokon skal koma og taka det i Bruk, det vil gjeva rike Frukter for det Arbeidet som vert lagt paa det. Ein kann taka det fritt som Regjerings-Land elder kaupa det billegt og paa lette Vilkor utav St. Paul, Minneapolis & Mannitoba Jarnvegen, som gjeng etter Dalen paa Aust-Sida av Red River i ei Lengd av 201 Mil. Dei som vil kann faa Reisefylgje med meg radt til Crookston og Warren og dertil all den Rettleiding dei vil; eg reiser herifraa med Cunard Lina den 22de April. Kart og Beskrivelsar kann ein faa fritt til seg sent.
                                   
O. S. Hervin,
Store Strandgata 6,
Kristiania.
           
 
Nordmanden
udkommer fra neste Kvartal i Kristiania.
Bladet kan tinges fra 1ste April. Den koster
fra denne Tid og
til 30 Juni . . . . Kr. 0.83.
- 31 Desember . . 2.48.
 
                       
Fredriksstad.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.