1836 januar-desember

Veir og Aaring[ope rom].
 
Sept.
19., 20. og 21. lagde over et Kvarteer Sne, hvorpaa fulgte Frost, som vedvarede til den 25., dog var Sneen først d. 28. aftøet. I denne Tid stod Byggen i Huus, men det øvrige stod paa Ageren.  
 
Okt. 25. en stærk Storm, der sommesteds rev Tagene.
 
Andre Opt. for 1836.
3. Januar. En Reise til Mælseth.
 
Læst: Krafts Norges Beskrivelse. Strøms Søndmørs Beskrivelse. Schønings Domkirkens Historie. Hersbergs [!] Selvbiografie. Golownins Fangenskab i Japan. 2. Deel af Enevold Falsens Skrifter. Bruns Zarine og Einer Tambeskjælver. Den Særsindede af Aug. Lafontaine. Peregrine Pickle af Smollet. Skilling- Magasinet. Penning-Magazin. Morgenbladet (for det meste). Mange af Wolffs Journaler. Nogle Hefter af Rises Arkiv, ligesaa af Nationalbladet fra 1816 og [18]17, og af Budstikken for 1826. Kofods Historie. Noget af Hjorts tydske Læsebog. Hansens Veiledning i Modersmaalet.
 
Skrevet: Optegnelser af en græsk Grammatik. Do. af Deichmans franske do. (Januar). Samlede Bemærkninger. Originale do. (de første siden indlemmede i Blandingerne). Historiske Registre. Geografiske do. Optegnelser af Krafts Norges Beskrivelse,af Strøms Søndm. Beskrivelse(Dyr og Væxter), af Hjorts tydske Læsebog m. M. i Blandingerne. Oversat lidt mere af C. Nepos (December). Blandt orig. Sager: Sørgesangved S. Aarflots Død, 25. Jan. [18]36. Naturen. Hr. Hans. Charader (7). Bemærkninger og Strøtanker. Med dette Aar slutter Rimerierne.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Jens Kraft: «Beskrivelse over Kongeriget Norge», 1-6, Chra. 1820-35 (743-48).
- G. Schøning: «Beskrivelse over den vidtberømte Domkirke i Trondhjem», Trh. 1762.
- Nils Hertzberg: «Selv-Biographie», Bg. 1835.
- «Begivenheder hændede Golownin i hans Fangenskab hos Japaneserne i Aarene 1811, 1812 og 1813», 1-2, Kbh. 1818 (i «Magazin for Reisebeskrivelser», bd. 2-4).
- Aug. Lafontaine: «Mietenberg, Den Særsindede», 1-3, Kbh. 1797.
- T. Smollet: «Peregrine Pickles Tildragelser», Kbh. 1832.
- O. Wolff: «Journal for Politik, Natur- og Men­neske-Kundskab», Kbh. 1799-1929.
- J. Chr. Riise: «Archiv for Historie og Geographie», 1-43, Kbh. 1820-30.
- H. A. Kofod gav ut fl. historie-bøker, m. a. «Almindelig Verdens-Historie», Kbh. 1813 (4. utg. 1828).
- Peder Hjort: «Tydsk Læsebog», Kbh. 1835.
- Jens Deichmann: «Fransk Grammatik», 6. utg., Kbh. 1835.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009