Vil du bli frivillig på Litteraturdagane 2021?

– Frivillige har kvart år gjort ein avgjerande innsats for Litteraturdagane i Vinje. Festivalen går ikkje rundt utan den gode, norske dugnadsanden, seier dagleg leiar Kristian W. Rantala.

Kvart år er om lag femti personar med på å gjere Litteraturdagane til ei god oppleving for både utøvarar og publikum. Som frivillig på Litteraturdagane får du gode opplevingar i godt fellesskap. Dei som er frivillige får fribillettar til arrangement og t-skjorte.

Me treng mellom anna:

  • Billettvakter/ordensvakter
  • Hjelp med smittevern 
  • Servering
  • Teknisk medhjelpar
  • Parkeringsvakt
  • Opp- og nedrigg
  • Sjåførar/transport
  • Pynting av området


Meir informasjon om kva du kan gjere, vil du få ved å ta kontakt. 

Ynskjer du å bli frivillig på Litteraturdagane kan du sende ein e-post til post@nynorsk.no