Tilbake til alle arrangement

Litteraturdagane: Dagprogram – Sundag 29. august

sundag, 29. august 2021

Velkommen til Litteraturdagane 2021!

Dagprogram: Sundag 29. august 2021, Vinje Kyrkje og Edland Samfunnshus

Dagprogrammet ser slik ut:


Vinje kyrkje:

11.00–12.00 Festivalgudsteneste


Edland samfunnshus:

12.00–13.00 Kaffi og kakur

13.00–14.00 Europearen Vinje – Foredrag av A.O. Vinje-vitaren Jon Severud

14.00–15.00 Avslutningskonsert

 

Arrangørar: Nynorsk kultursentrum og Vinjesenteret

Grunna uvissa rundt Covid-19 og restriksjonar blir det lagt ut eit avgrensa antal billettar i fyrste omgang. For å få plass til fleire til opningsprogrammet blir det utescene og dermed fleire billettar til arrangementa ute. Enn så lenge vil det også vere generell uvisse ved arrangementa, men det vert oppdatera på denne sida etter kvart som Regjeringa kjem med meir informasjon om sommar og haust.

Med atterhald om endringar.

  • Type: Føredrag
  • Tid: 29. august 2021 - 11:00 - 15:00
  • Stad:Vinje Kyrkje og Edland samfunnshus
  • Lengd:4 timar