Tilbake til alle arrangement

Litteraturdagane: Kveldsprogram -Laurdag 28. august

laurdag, 28. august 2021

Velkommen til Litteraturdagane 2021!

Kveldsprogram: Laurdag 28. august 2021, Utescena på Vinjesenteret

Kveldsprogrammet ser slik ut:

19.00–19.45    Litterær samtale med Brit Bildøen, Marie Tveiten og Kristin Tveiten.

20.00–21.30    Konsert med The Northern Belle

22.00–00.00    Konsert med Stein Torleif Bjella

Arrangørar: Nynorsk kultursentrum og Vinjesenteret

Grunna uvissa rundt Covid-19 og restriksjonar blir det lagt ut eit avgrensa antal billettar i fyrste omgang. For å få plass til fleire til opningsprogrammet blir det utescene og dermed fleire billettar til arrangementa ute. Enn så lenge vil det også vere generell uvisse ved arrangementa, men det vert oppdatera på denne sida etter kvart som Regjeringa kjem med meir informasjon om sommar og haust.

Med atterhald om endringar.

  • Type: Konsert
  • Tid: 28. august 2021 - 19:00 - 00:00
  • Stad:Vinjesenteret